• Przejęcie dokumentacji administracyjnej, finansowej i technicznej
 • Organizacja zebrań wspólnoty, tworzenie projektów uchwał
 • Opracowanie i realizacja planu gospodarczego, optymalizacja kosztów
 • Zawieranie umów, kontrola realizacji umów na dostawę mediów i usług
 • Reprezentowanie wspólnoty przed urzędami i instytucjami
 • Pozyskiwanie pożytków z nieruchomości wspólnej
 • Likwidacja szkód w zakresie objętym ubezpieczeniem
 • Monitoring funkcjonowania nieruchomości – kontrole, obchody, wizytacje
 • Zarządzanie terenami osiedlowymi i współwłasnościami
 • Bieżąca współpraca z zarządem, dbałość o sprawny przepływ informacji
 • Współpraca z kancelarią prawną
 • Opieka i zaangażowanie dedykowanego administratora
 • Okresowe spotkania z zarządem i właścicielami
 • Dostęp online do uchwał i innych dokumentów wspólnoty mieszkaniowej
 • Pozaksięgowa ewidencja kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • Obsługa finansowa umów z dostawcami mediów i usług
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem finansowym
 • Naliczanie wymiarów opłat, dokonywanie rozliczeń indywidualnych i części wspólnej
 • Windykacja przedsądowa należności, sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości Wspólnoty
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych
 • Podgląd do indywidualnych kont rozliczeniowych za pośrednictwem e-kartoteki
 • Nadzór nad realizacją okresowych kontroli obiektu zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Regularne przeglądy administracyjno-techniczne
 • Tworzenie planów remontowych
 • Zlecanie wykonania napraw w przypadkach awarii
 • Przygotowywanie zleceń napraw, umów na wykonanie remontów
 • Zlecanie robót remontowo-budowlanych
 • Zbieranie ofert od wykonawców robót
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji i pogotowia technicznego