Oferta dla deweloperów

  • Odbiór techniczny części wspólnej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
  • Kompleksowe zarządzanie nieruchomością do czasu powołania wspólnoty
  • Formalna organizacja wspólnoty, dobór i wprowadzenie usługodawców
  • Elektroniczny dostęp do zaliczek, wpłat, głosowania uchwał
  • Wsparcie właścicieli w okresie adaptacji lokali
  • Obsługa usterek gwarancyjnych części wspólnej
  • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy właścicielami a deweloperem
  • Eksploatacja nieruchomości zgodnie z założoną koncepcją architektoniczną
  • Wieloletnie doświadczenie w przejmowaniu nowych obiektów