E-kartoteka to platforma, za pośrednictwem której każdy właściciel może sprawdzić bieżący stan wpłacanych zaliczek oraz podstawowe dokumenty swojej wspólnoty.

Login i hasło do systemu są przekazywane wraz z zawiadomieniem o wysokości zaliczek.

W e-kartotece są udostępnione:

  • Lista wpłat i bieżące saldo
  • Historia dokonanych wpłat
  • Wyszczególnienie wysokości miesięcznych opłat
  • Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat
  • Głosowanie elektroniczne uchwał
  • Uchwały, regulaminy, ogłoszenia

E-kartoteka jest aktualizowana na bieżąco.

Logowanie: https://www.e-kartoteka.pl/