Małe wspólnoty mieszkaniowe od 2020 roku – zmiany

wpis w: Aktualności | 0

W 2020 roku w życie weszły zmiany, które regulują małe wspólnoty mieszkaniowe. Ważne jest to, aby dokładnie przestudiować i zaznajomić się z aspektami, które się zmieniły, jako że dotyczą one istotnych kwestii, które będą musiały być przestrzegane zarówno przez osoby wynajmujące lokale, jak i przez właścicieli.

Dzięki zmianie przepisów, dużymi wspólnotami będą nazywane te, których liczba lokali przewyższa trzy (mówimy tu zarówno o lokalach wyodrębnionych, jak i niewyodrębnionych). Wcześniej, aby mieć taki status, konieczne było co najmniej osiem lokali – w związku z tym, całkowicie zmienia się sytuacja, jeśli chodzi o grupy mieszkań, które mają od czterech do siedmiu lokali – czyli te, które wcześniej były określane mianem ‘małych’.

Duże wspólnoty – zmiany w podejmowaniu uchwał

Jedną z najważniejszych zmian jest sposób podejmowania uchwał. W małych grupach, konieczna jest albo zwykła większość głosów, albo też bezwzględna jednomyślność, aby uchwała została przyjęta. Dotychczas, dotyczyło to grup do siedmiu mieszkań, natomiast teraz, dla wielu rzeczywistość będzie wyglądało inaczej. Podejmowanie uchwał będzie odbywać się zwykłą większością głosów lub też, poprzez zbieranie głosów od indywidualnych podmiotów. Umożliwia to większą elastyczność – dzięki temu, nie ma szans, że korzystna uchwała zostanie zablokowana przez jedną osobę, a stracą na tym wszyscy zainteresowani. Dzięki zgodzie za większością głosów, z pewnością znaczna część grupy będzie zadowolona.

Zmiany w zarządzie dużych wspólnot mieszkaniowych

Należy pamiętać, że małe grupy lokali nie muszą posiadać zarządu. Prawo nie nakazywało, aby taka instytucja istniała w ugrupowaniu, w którym jest sześć czy siedem lokali – teraz natomiast, każde zrzeszenie, które ma powyżej trzech lokali, musi posiadać swojego zarządcę lub zarządców (konieczne jest wybranie albo jednej, albo kilku osób, które pełnić będą te funkcje).

W małych wspólnotach mieszkaniowych, w przeciwieństwie do dużych, nie jest konieczne zwoływanie zebrań członków. Oznacza to, że grupy zrzeszające powyżej trzech lokali, zobowiązane są do zorganizowania zebrania raz do roku, a także do uchwalenia planu gospodarczego na dany rok.