W okresie deweloperskim warto postawić na profesjonalnego zarządcę

wpis w: Aktualności | 0

Nowy budynek jest gotowy do zamieszkania, deweloper oddaje lokale przyszłym właścicielom. Do czasu podpisania aktów notarialnych ktoś musi naliczać koszty, rozliczać media, zorganizować całą pozostałą obsługę (sprzątanie, przeglądy, konserwator). To tzw. „okres deweloperski”, który może trwać od 3 miesięcy do roku. Dlaczego tak ważne jest, kto w tym czasie zarządza budynkiem?

Wraz ze sprzedażą pierwszego lokalu automatycznie powstaje wspólnota mieszkaniowa. To jednak jeszcze za wcześnie, by mogła ona zacząć funkcjonować w imieniu mieszkańców – do tego niezbędne jest spełnienie szeregu formalności określonych przez prawo: m.in. zwołanie zebrania i wyłonienie zarządu, stworzenie regulaminu czy założenie konta w banku. Do czasu podpisania aktów notarialnych wszyscy nowi właściciele lokali mieszkają tak naprawdę u dewelopera i na jego warunkach, a ten w tzw. okresie deweloperskim jest odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomością, w tym m.in. rozliczanie mediów i obsługę nieruchomości taką jak np. sprzątanie czy zapewnienie obowiązkowych przeglądów budynku i instalacji itp.

Mieszkańcom zależy, rzecz jasna, by od początku było to robione jak najlepiej, ale na tym etapie nie mają wpływu na to kto zarządza nieruchomością – muszą zdać się na dewelopera. Natomiast dla dewelopera, który jednocześnie prowadzi wiele innych inwestycji, administrowanie budynkiem to często jedynie dodatkowy kłopot.

– Z korzyścią dla jednych i drugich jest powierzenie już na tym etapie tych zadań profesjonalnej firmie. Deweloper „ma z głowy” kłopotliwy obowiązek, jakim jest bieżąca obsługa nieruchomości od przekazania lokali do przeniesienia własności lokali, a właściciele pewność, że ich budynek od początku jest zarządzany przez profesjonalistów skupionych tylko i wyłącznie na tym – mówi Łukasz Zalewski z firmy Dynamika s.c.

Współpraca z zewnętrzną firmą to również gwarancja, że wszelkie działania będą prowadzone przede wszystkim na korzyść właścicieli. Dla dewelopera pozostawienie inwestycji w dobrych rękach i profesjonalnie zarządzanej będzie natomiast swoistą wizytówką, którą będzie mógł się szczycić jeszcze długo po zakończeniu i oddaniu inwestycji.

Podpisując umowę z deweloperem mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na zapis dotyczący zarządzania budynkiem. Zdarzają się klauzule, wg których po okresie deweloperskim kupujący powierza dalsze zarządzanie deweloperowi. Takie zapisy – choć nie są one niezgodne z prawem – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddaje w wątpliwość. Według UOKiK deweloper nie może narzucać mieszkańcom tego, kto po utworzeniu wspólnoty będzie zarządzał ich nieruchomością, więc jeśli mieszkańcy nie zgadzają się na takie rozwiązanie, powinni interweniować. Co prawda po wyłonieniu zarządu wspólnoty można zmienić narzuconego nam administratora, zgodnie z ustawą o własności lokali w art. 18 ust. 2, warto jednak w miarę możliwości takiej procedury uniknąć. W przypadku, gdy w okresie deweloperskim budynkiem zarządzała firma zewnętrzna, to po jego zakończeniu zarząd wspólnoty po prostu decyduje czy pozostawia obowiązki w dotychczasowych rękach, czy szuka innych rozwiązań.